Wir gehören zur Unternehmensgruppe ONICO S.A., einem marktführenden Lieferanten flüssiger Kraft- und Brennstoffe in Polen. Wir arbeiten nach bewährtem Geschäftsmodell und stützen uns auf langjährige Erfahrungen beim Handel mit Erdgas und Erdölerzeugnissen am Binnen- und internationalen Markt.

Kontaktieren Sie uns!

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000418005 Kapitał zakładowy w całości opłacony, w wysokości 2 000 000 zł.
Wszelkie prawa zastrzeżone