Client zone

We are active players on the Polish and European natural gas market. We have the following contracts, concessions and permits in place:

Contract with Gaz-System for domestic transmission and transmission through the Yamal Pipeline.

Framework Agreement with PSG, which will enable us to grow on the small retailer market.

President of ERO’s exemption from the duty to submit LNG gas trading rates, rates for trading on a natural gas market organised on a commodity exchange or on a market organised by en entity that operates a regulated market in Poland.

Being in compliance with all requirements to conduct transactions on the Polish Power Exchange.

Documents to download

Leave your phone number, we will call you back
Contact us

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000418005 Kapitał zakładowy w całości opłacony, w wysokości 2 000 000 zł.
Wszelkie prawa zastrzeżone