Contact

Jacek Sozański

Commercial Director

Gracjan Ramut

Sales Director

608-434-529 / 22 493 75 15

gracjan.ramut@onico-energia.pl

Jan Bachner

Sales Consultant

608-296-799 / 22 493 75 11

jan.bachner@onico-energia.pl

Karolina Durowa

Public Procurement Specialist - Sales of natural gas

608-435-412 / 22 493 75 13

karolina.durowa@onico-energia.pl

Patryk Popielewicz

Public Procurement Specialist - Sales of natural gas

608-435-408 / 22 493 75 12

patryk.popielewicz@onico-energia.pl

Contact us

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000418005 Kapitał zakładowy w całości opłacony, w wysokości 2 000 000 zł.
Wszelkie prawa zastrzeżone