Jesteśmy spółką należącą do grupy ONICO S.A. – wiodącego dostawcy paliw płynnych na rynku polskim. Działamy w oparciu o sprawdzony model biznesowy oraz wieloletnie doświadczenie w handlu gazem ziemnym i produktami ropopochodnymi na rynku krajowym i międzynarodowym.

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000418005 Kapitał zakładowy w całości opłacony, w wysokości 2 000 000 zł.
Wszelkie prawa zastrzeżone