ONICO Energia specjalizuje się
w hurtowym obrocie i dostawach gazu ziemnego
na rynku europejskim.

Jesteśmy spółką należącą do grupy ONICO S.A. – wiodącego dostawcy paliw płynnych na rynku polskim. Działamy w oparciu o sprawdzony model biznesowy oraz wieloletnie doświadczenie w handlu gazem ziemnym i produktami ropopochodnymi na rynku krajowym i międzynarodowym.

Od 2009 roku ONICO S.A. realizuje transgraniczne dostawy paliw płynnych oraz produktów O&G przy wykorzystaniu transportu drogowego, kolejowego i morskiego. Dzięki wykwalifikowanemu zespołowi, znajomości rynku oraz ugruntowanej pozycji dostarczamy produkty do wiodących przedsiębiorstw energetycznych w Europie, pośrednicząc w dostawach pomiędzy producentem a odbiorcą, zapewniając profesjonalną obsługę magazynową, logistyczną oraz transportową.

Dzięki zaangażowaniu zespołu, unikaniu działań spekulacyjnych oraz przyjętemu systemowi zarządzania ryzykiem gwarantujemy bezpieczeństwo i ciągłość dostaw nawet najbardziej wymagającym partnerom biznesowym.

Nasi klienci mają możliwość nabycia gazu ziemnego po konkurencyjnych cenach oraz uzyskania profesjonalnej pomocy w optymalizacji portfela zakupowego w celu osiągnięcia dodatkowych zysków.

Oferujemy pełen zakres produktów dostępnych na rynku, które dostosowujemy pod indywidualne zapotrzebowanie klienta.

Produkty standardowe na punktach wirtualnych i fizycznych
oraz produkty typu full suply
W swojej ofercie posiadamy produkty standardowe (typu baseload, zakładające równy odbiór gazu ziemnego w danym okresie) notowane na Rynku Gazu Towarowej Giełdy Energii SA, jak również produkty standardowe będących przedmiotem obrotu w wirtualnych punktach handlu w Europie Zachodniej.

Produkty tworzone pod zapotrzebowanie klienta
Oferujemy produkty dające klientom możliwość elastycznego odbioru gazu ziemnego np. w oparciu o indeksację do dostępnych notowań lub zakupu produktu ze stałą ceną oraz możliwością nierównomiernego odbioru. Zapewniamy również pełne bilansowanie odchyleń od planowanego odbioru w oparciu o dostępne instrumenty rynkowe.

Obrót hurtowy
Świadczymy usługi w zakresie obrotu hurtowego gazem ziemnym w europejskich Wirtualnych Punktach Handlu oraz w fizycznych punktach na granicach. Planujemy zarówno obrót gazem w Europie Zachodniej, jak i Europie Wschodniej.

Usługi doradcze
Świadczymy usługi consultingowe w zakresie zmiany dotychczasowego dostawcy gazu ziemnego, jak również optymalizacji istniejącego portfela kontraktów na zakup gazu ziemnego. W oparciu o nasz zespół ekspertów z zakresu handlu gazem ziemnym doradzamy jak wykorzystać istniejące kontrakty zakupowe w celu wykreowania wartości dodanej.

Uczestniczymy aktywnie w polskim i europejskim rynku gazu ziemnego. Posiadamy następujące umowy, koncesje i zezwolenia:

Umowa z Gaz-System na przesył krajowy oraz na Gazociągu Jamalskim.

Umowa ramowa z PSG, która będzie umożliwiać nam rozwój na rynku mniejszych detalicznych odbiorców.

Zwolnienie przez Prezesa URE z obowiązku przedkładania taryf w zakresie obrotu gazem ziemnym w postaci skroplonej (jako LNG), taryf w zakresie obrotu na rynku gazu ziemnego zorganizowanym na giełdzie towarowej lub rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej rynek regulowany.

Spełnienie wszelkich wymogów do dokonywania transakcji na Towarowej Giełdzie Energii.

Dokumenty do pobrania:

Zapraszamy do kontaktu

ONICO Energia
ul. Flory 3/4, 00-586 Warszawa
NIP: 5222996362
REGON: 146090613
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000418005
Kapitał zakładowy w całości opłacony, w wysokości 2 000 000 zł.
Wszelkie prawa zastrzeżone
-->