Kontakt

Gracjan Ramut

Dyrektor Sprzedaży

608-434-529 / 22 493 75 15

gracjan.ramut@onico-energia.pl

Karolina Durowa

Specjalista ds. Zamówień Publicznych – Sprzedaż gazu ziemnego

608-435-412 / 22 493 75 13

karolina.durowa@onico-energia.pl

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000418005 Kapitał zakładowy w całości opłacony, w wysokości 2 000 000 zł.
Wszelkie prawa zastrzeżone