Aktualności

Nowe linie kredytowe ONICO i wybranych spółek z grupy kapitałowej

Zarząd ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, że w dniu 16 maja 2019 roku ONICO oraz dwie spółki zależne zawarły z Alior Bank S.A. umowy kredytowe.

Na mocy wskazanych umów kredytowym ONICO S.A. otrzymało dostęp do finasowania.

Więcej na: https://ir.onico.pl/raport/439168/nowe-linie-kredytowe-emitenta-i-wybranych-spolek-z-grupy-kapitalowej

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000418005 Kapitał zakładowy w całości opłacony, w wysokości 2 000 000 zł.
Wszelkie prawa zastrzeżone