O firmie

Jesteśmy spółką należącą do grupy ONICO S.A. – wiodącego dostawcy paliw płynnych na rynku polskim. Działamy w oparciu o sprawdzony model biznesowy oraz wieloletnie doświadczenie w handlu gazem ziemnym i produktami ropopochodnymi na rynku krajowym i międzynarodowym.

 

Od 2009 roku ONICO S.A. realizuje transgraniczne dostawy paliw płynnych oraz produktów O&G przy wykorzystaniu transportu drogowego, kolejowego i morskiego. Dzięki wykwalifikowanemu zespołowi, znajomości rynku oraz ugruntowanej pozycji dostarczamy produkty do wiodących przedsiębiorstw energetycznych w Europie, pośrednicząc w dostawach pomiędzy producentem a odbiorcą, zapewniając profesjonalną obsługę magazynową, logistyczną oraz transportową.

 

Dzięki zaangażowaniu zespołu, unikaniu działań spekulacyjnych oraz przyjętemu systemowi zarządzania ryzykiem gwarantujemy bezpieczeństwo i ciągłość dostaw nawet najbardziej wymagającym partnerom biznesowym.

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000418005 Kapitał zakładowy w całości opłacony, w wysokości 2 000 000 zł.
Wszelkie prawa zastrzeżone