Oferta

Nasi klienci mają możliwość nabycia gazu ziemnego po konkurencyjnych cenach oraz uzyskania profesjonalnej pomocy w optymalizacji portfela zakupowego w celu osiągnięcia dodatkowych zysków.

 

Oferujemy pełen zakres produktów dostępnych na rynku, które dostosowujemy pod indywidualne zapotrzebowanie klienta.

Produkty standardowe na punktach wirtualnych i fizycznych
oraz produkty typu full suply
W swojej ofercie posiadamy produkty standardowe (typu baseload, zakładające równy odbiór gazu ziemnego w danym okresie) notowane na Rynku Gazu Towarowej Giełdy Energii SA, jak również produkty standardowe będących przedmiotem obrotu w wirtualnych punktach handlu w Europie Zachodniej.

Produkty tworzone pod zapotrzebowanie klienta Oferujemy produkty dające klientom możliwość elastycznego odbioru gazu ziemnego np. w oparciu o indeksację do dostępnych notowań lub zakupu produktu ze stałą ceną oraz możliwością nierównomiernego odbioru. Zapewniamy również pełne bilansowanie odchyleń od planowanego odbioru w oparciu o dostępne instrumenty rynkowe.

Obrót hurtowy Świadczymy usługi w zakresie obrotu hurtowego gazem ziemnym w europejskich Wirtualnych Punktach Handlu oraz w fizycznych punktach na granicach. Planujemy zarówno obrót gazem w Europie Zachodniej, jak i Europie Wschodniej.

Usługi doradcze Świadczymy usługi consultingowe w zakresie zmiany dotychczasowego dostawcy gazu ziemnego, jak również optymalizacji istniejącego portfela kontraktów na zakup gazu ziemnego. W oparciu o nasz zespół ekspertów z zakresu handlu gazem ziemnym doradzamy jak wykorzystać istniejące kontrakty zakupowe w celu wykreowania wartości dodanej.

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000418005 Kapitał zakładowy w całości opłacony, w wysokości 2 000 000 zł.
Wszelkie prawa zastrzeżone