Aktualności

Przedstawiciele Zarządu ONICO na Kanapie Forbesa

Marek Stanio – Prezes Zarządu oraz Artur Krzyk – Wiceprezes ds. Handlowych udzielili wywiadu w programie Kanapa Forbesa. Redaktor naczelny „Forbesa” Paweł Zielewski pytał m.in. o początki spółki, czynniki sukcesu oraz o dalsze plany rozwoju.

Pełen wywiad dostępny na stronie Forbesa: https://www.forbes.pl/przywodztwo/marek-stanio-i-artur-krzyk-o-planach-onico-wywiad-dla-forbes/f0jp59n

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000418005 Kapitał zakładowy w całości opłacony, w wysokości 2 000 000 zł.
Wszelkie prawa zastrzeżone