Aktualności

Przegląd rynku energetycznego 26.02.2019

„…productive talks, I will be delaying the US increase in tariffs now scheduled for March 1. Assuming both sides make additional progress, we will be planning a Summit for President Xi and myself, at Mar-a-Lago, to conclude an agreement. A very good weekend for U.S. & China! “.

Bez najmniejszej wątpliwości tych kilka prostych zdań prezydenta Donalda Trumpa wywołało euforię na azjatyckich parkietach. Jednocześnie, reakcja pozostałych parkietów giełdowych zobrazowała różnice w postrzeganiu ryzyka przez inwestorów w różnych częściach świata. Odpowiedzią na ok. 5,6% wzrost indeksu Shanghai Composite Index był zaledwie nieznaczny ruch w górę na europejskich parkietach, które zmagają się ze swoim własnymi problemami (spowolnienie gospodarcze, problemy natury społecznej oraz oczywiście Brexit).

1. Ropa naftowa

Wynik ostatniej rundy negocjacji handlowych pomiędzy USA i Chinami był najbardziej wyczekiwaną zmienną rynkową w minionym miesiącu. Jeszcze przed ich rozpoczęciem z Waszyngtonu każdego dnia napływały informacje, które nawet w krótkim czasie potrafiły zmienić pogląd uczestników na przyszłość relacji handlowych. Finalnie wpis na twitterze Donald Trumpa obwieścił światu „dobrą nowinę”. Określenie negocjacji jako wielce produktywnych, wyrazy szacunku wobec Chin, utrzymanie obecnego poziomu stawek celnych oraz chęć zorganizowania bilateralnego spotkania z prezydentem Xi Jinpingiem w US, aby oficjalnie uzgodnić nowy porządek relacji handlowych, zostały odebrane przede wszystkim w Azji, jako zapowiedź powrotu globalnej gospodarki na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Jednak na chwilę obecną, po raz kolejny nie otrzymaliśmy żadnych konkretnych informacji określających wynegocjowane porozumienia, ani też datę przedłużenia obowiązywania obecnych stawek celnych. Przypuszczalnie ten brak konkretów stłumił poniedziałkowe wzrosty kontraktów terminowych na indeks S&P 500. Podobnie jak w poprzednich miesiącach i tym razem wiele na temat nastrojów na rynku można było wywnioskować z rozkładu oczekiwanego prawdopodobieństwa zmian stóp procentowych przez FED. Porównując z danymi z początku miesiąca, zauważalne stało się umocnienie przekonań o niezmienionym poziomie stóp w przyszłości, bądź ich obniżeniu. Poza dawką obietnic na temat relacji amerykańsko-chińskich, główne indeksy „Państwa Środka” napędzone zostały słowami samego przewodniczącego ChRL. W trakcie swojego piątkowego przemówienia Jinping szczególną uwagę zwracał na potrzebę wsparcia zwalniającej gospodarki. Przypuszczalnie takie rozłożenie akcentów w przemówieniu wskazuje, że dla Xi ryzyko spowolnienia gospodarczego, a więc i możliwego niezadowolenia społecznego z działań przywódcy postrzegane jest jako zdecydowania bardziej niebezpieczne niż narastające nierównowagi w chińskim systemie finansowym.

Rysunek 1. Notowania indeksu Shanghai Composite Index.

Źródło: tradingview

 Rysunek 2. Notowania kontraktu futures na indeks S&P 500.

Źródło: tradingview

Rozwój sytuacji na rynku ropy naftowej w pierwszym dniu po rozmowach amarykańsko-chińskich wydawać się mógł nieco kontr-intuicyjny. W poniedziałek 25 lutego, od godzin porannych, ceny utrzymywały się na stabilnym poziomie, by następnie odnotować spadek przekraczający 1,5 USD/bbl. Takie zachowanie cen można tłumaczyć poprzez kilka głównych czynników. W naszej opinii brak reakcji w godzinach porannych na informacje na temat rozmów handlowych, wynikał zarówno z braku kwantyfikowalnych i oficjalnych dowodów osiągnięcia porozumienia, jak również z coraz większych obaw o fundamenty europejskiej oraz amerykańskiej gospodarki. Tutaj jako dowód mogą posłużyć kwotowania 10-letnich obligacji niemieckich, które zupełnie nie zareagowały na przejawy optymizmu w Azji, a także opublikowane 21 lutego odczyty PMI dla Niemiec. Na szczególną uwagę zasługuje obniżenie PMI dla przemysłu do poziomu 47,6. W kontekście światowego handlu należy zaznaczyć, że opublikowane dane wskazały na najszybszy od października 2012r. spadek nowych zamówień eksportowych w Niemczech.

Nie bez znaczenia były również dane opublikowane przez EIA 21 lutego. Wskazano w nich na wzrost wydobycia ropy naftowej w USA powyżej wartości oczekiwanych przez analityków. Jeszcze w listopadzie 2018 EIA oczekiwała, że wydobycie na poziomie 12 mln baryłek dziennie zostanie osiągnięte w drugim kwartale 2019, podczas gdy ostatni raport za okres kończący się 15 lutego wskazał na osiągnięcie tego pułapu już w minionych tygodniach. Niewątpliwie jednak najsilniejszym czynnikiem doprowadzającym do przeceny był nie kto inny, jak sam Donald Trump. 25 lutego ok. godziny 13:00 rozpoczęła się najsilniejsza reakcja rynku na tweet, w którym prezydent USA po raz kolejny wskazywał na nieakceptowalny dla światowej gospodarki poziom cen ropy. Można więc z dużą dozą pewności określić poniedziałkowe komunikaty płynące z Białego Domu jako „produkty” rozmyślnej strategii ukierunkowanej na pobudzenie rynku akcji (poprzez informacje na temat porozumienia z Chinami) i jednocześnie „tamujące” falę optymizmu płynącą od rynku akcji w stronę surowców.

W celu analizy czynników fundamentalnych stojących za ruchami cen ropy, należy wrócić do opublikowanego 12 lutego przez EIA raportu Short Term Energy Outlook. Oszacowany przez nas za pomocą funkcji percepcji rynkowej indeks oczekiwanego zbilansowania rynku wskazał, iż na podstawie prognoz EIA, inwestorzy mogą rozważać potencjalną nadwyżkę podaży w najbliższych miesiącach (ok. 0,7 mln b/d). Wynik ten wydaje się sprzeczny z informacjami na temat silnego zacieśniania się rynku pod wpływem cięć ze strony OPEC. Możliwe, że w marcowym raporcie EIA zweryfikuje swoje założenia, uwzględniając najświeższe dane dotyczące eksportu Arabii Saudyjskiej. W ostatnim raporcie interesujące są również projekcje zapasów ropy naftowej w państwach OECD będące pochodną relacji popytu i podaży. Wykres 5 przedstawia ich zestandaryzowaną postać względem zmian globalnego popytu na ropę[1]. Na jego podstawie widoczny jest powrót delikatnej tendencji wzrostowej, co wydaje się potwierdzać dodatnią wartość oszacowanego przez nas wskaźnika.

Rysunek 3. Notowania rolowanego kontraktu cfd Month Ahead dla ropy Brent.

Źródło: tradingview

Rysunek 4. Rentowność 10-letnich obligacji Niemiec.

Źródło: Thomson Reuters

Rysunek 5. Liczba odwiertów w USA (w podziale na typy oraz obszary) oraz w łącznie w Kanadzie.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EIA (Short Term Energy Outlook)

2. Rynek gazu i surowców powiązanych

Rynek gazu ziemnego niezmienne pozostaje w trendzie spadkowym. Ceny w trakcie ostatnich dwóch tygodni oscylowały wokół 17,80 EUR/MWh, umacniając znaczenie tego poziomu jako oporu dla dalszych ruchów wzrostowych (wraz z wejściem kontraktu marcowego w dostawę analogicznym poziomem dla kontraktu kwietniowego będzie cena w okolicach 17,70 EUR/MWh). Przebicie widocznego na wykresie 6 obszaru oporu, będzie sygnalizowało potencjalną gotowość rynku do korekty trendu spadkowego. W trakcie ostatnich dni odnotowaliśmy także redukcję zmienności na rynku, której potwierdzeniem są zarówno oszacowane na podstawie danych historycznych wartości odchylenia standardowego zmian cen (20-dniowe okno informacyjne) oraz wartości zmienności implikowanej z opcji at-the-money na kontrakt Month Ahead. Obecnie dzienna zmienność oscyluje w granicach 1,8%. Porównując tę wartość ze standardami, do których byliśmy przyzwyczajeni jeszcze w początkowych miesiącach 2018, nadal poruszamy się w bardzo niestabilnym środowisku. Jest to jednak niemal o 0,8 pkt procentowego mniej niż pod koniec 2018 roku czy też w styczniu 2019.

Utrzymywanie się temperatur powyżej długoterminowych norm (rys. 7) pozwala budować nadwyżkę podaży na rynku. Według Gas Infrastructure Europe obecnie w europejskich magazynach znajduje się 457 TWh błękitnego paliwa, co stanowi 42,82% całkowitego zapełnienia dostępnej pojemności. Reuters podaje, że dla państw Europy północno-zachodniej wartość ta kształtuje się na poziomie 230,77 TWh, co przy oczekiwanym popycie dla tego regionu w granicach 7 TWh odpowiada ok. 32 dniom konsumpcji. Tym samym, zakładając brak znaczących przerw w dostawach oraz przyszły realny popyt na prognozowanym poziomie, stwierdza się, że strona popytowa jest w bardzo komfortowej sytuacji.

Jednocześnie, zgodnie z naszymi przewidywaniami, zbliżanie się do końca zimy zmniejsza wrażliwość rynku na zmiany nadchodzących prognoz temperatury. Obecnie potrzebne są silne redukcje przewidywanych temperatur, aby pobudzić ceny do ruchu w górę. Wskazują również na to wartości ruchomego wskaźnika korelacji pomiędzy zmiennością, a drugą pochodną wskaźnika obrazującego poziom gazu w magazynach ważony liczbą dni pozostałych do końca gazowej zimy (rys. 8).

Rysunek 6. Notowania kontraktu Month Ahead TTF (March 2019) (wraz z rolowaną zmiennością oraz profilem wolumenowym i wartością otwartych pozycji na rynku).

Źródło: Montel

Rysunek 7. Prognozowana temperatura w obszarze Holandia, Niemcy, Francja Belgia.

Źródło: Thomson Reuters

Rysunek 8. Zmienność kontraktu Month Ahead TTF (historyczna i implikowana z opcji ATM).

Źródło: Thomson Reuters

Rysunek 9. Korelacja pomiędzy drugą pochodną ważonego liczbą dni pozostałych do końca zimy wskaźnika procentowego zapełnienia magazynów w Europie, a historyczną zmienność zmian cen kontraktu Month Ahead (okno informacyjne = 20 dni).

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Thomson Reuters oraz Gas Infrastructure Europe

Zgodnie z powyższym, podtrzymujemy naszą opinie o wygasającym wpływie temperatur na ceny gazu ziemnego. Oczekujemy, że wraz z upływem czasu rynek gazu będzie coraz silniej reagować na kształtowanie się cen w całym miksie energetycznym.

Azjatycki rynek LNG również cechuje się przewagą podaży. Obecnie ceny oscylują w granicach 6 USD/MMBTu, co w przeliczeniu na EUR/MWh wynosi ok 18,56 EUR/MWh. Uwzględniając różnicę w koszcie transportu z USA między Europą i Azją (ok. 0,85 USD/MMBTU) dostajemy zredukowaną do poziomu europejskich rynków cenę w wysokości 16 EUR/MWh. Tym samym azjatycki rynek dla amerykańskich dostawców nadal jest mniej konkurencyjny, niż europejski. Sytuacji wygląda identycznie z perspektywy dostawców z Rosji, Norwegii, Algierii czy Nigerii. Jedynie w przypadku Kataru niewielką przewagą wartości netback cechuje się rynek azjatycki. Podobnie jak na początku miesiąca, Europa pozostaje najbardziej dochodowym kierunkiem dla dostaw spot.

Rysunek 10. Ceny LNG na azjatyckich rynkach spot.

Źródło: Thomson Reuters

Rysunek 11. Rozkład prawdopodobieństwa zmiany stóp procentowych przez FOMC (dane na dzień 2019-02-26).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Thomson Reuters

 

[1] Wartość zapasów zestandaryzowana względem popytu jest aproksymacją liczby dni w trakcie których popyt mógłby zostać zaspokojony za pomocą surowca zgromadzonego w magazynach.

ONICO Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z użycia i zastosowania się do zamieszczonych w niniejszym Przeglądzie materiałów i informacji. Celem Przeglądu jest wyłącznie prezentacja historycznych danych. Materiały i informacje przedstawione w Przeglądzie zamieszczone są jedynie w celu informacyjnym. Nie stanowią one analiz finansowych, doradztwa, porady inwestycyjnej, porady prawnej, księgowej ani żadnej innej porady profesjonalnej. Potencjalni inwestorzy są całkowicie odpowiedzialni za dokonywanie własnych, niezależnych ocen i analiz produktów, inwestycji i transakcji i nie powinni polegać na informacjach zawartych w niniejszym Przeglądzie jak na poradach inwestycyjnych lub innych poradach profesjonalnych.

 Tekst i opracowanie:

Seweryn Niesporek

Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000418005 Kapitał zakładowy w całości opłacony, w wysokości 2 000 000 zł.
Wszelkie prawa zastrzeżone