Strefa klienta

Uczestniczymy aktywnie w polskim i europejskim rynku gazu ziemnego. Posiadamy następujące umowy, koncesje i zezwolenia:

Umowa z Gaz-System na przesył krajowy oraz na Gazociągu Jamalskim.

Umowa ramowa z PSG, która będzie umożliwiać nam rozwój na rynku mniejszych detalicznych odbiorców.

Zwolnienie przez Prezesa URE z obowiązku przedkładania taryf w zakresie obrotu gazem ziemnym w postaci skroplonej (jako LNG), taryf w zakresie obrotu na rynku gazu ziemnego zorganizowanym na giełdzie towarowej lub rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej rynek regulowany.

Spełnienie wszelkich wymogów do dokonywania transakcji na Towarowej Giełdzie Energii.

Zostaw swój numer, oddzwonimy
Zapraszamy do kontaktu

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000418005 Kapitał zakładowy w całości opłacony, w wysokości 2 000 000 zł.
Wszelkie prawa zastrzeżone