Контакты

Karolina Durowa

Специалист по государственным закупкам - Продажа природного газа

608-435-412 / 22 493 75 13

karolina.durowa@onico-energia.pl

Контакты

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000418005 Kapitał zakładowy w całości opłacony, w wysokości 2 000 000 zł.
Wszelkie prawa zastrzeżone